KALİTE POLİTİKASI

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu, başta ceza ve adalet sistemi içerisinde olmak üzere, tüm sektörlerde temel hukuk bilgisine sahip, sorumluluk almaya istekli, hukukun üstünlüğüne inanmış, uygulama alanında yetkinlik kazanmış meslek elemanları yetiştirme misyonu ile hedeflerine ulaşmak için Üniversitemizce de benimsenen kalite güvence sistemini benimsemiştir. Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu, adalet sistemi içindeki kurum ve kuruluşlar ile özel sektör kuruluşlarını ve gönüllü kuruluşları kendine dış paydaşı olarak, öğrencilerini ve personelini ise iç paydaşı olarak görmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz, misyonunun gerçekleşmesi ve temel hedeflerine ulaşmak için şu kalite politikalarını belirlemiştir:

> Eğitim-öğretimin ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak güncellenmesinin sağlanmak.

> Kaynakların etkin kullanımı ve eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verilen tüm hizmetlerde "kalite odaklı" yönetim sistemini esas almak.

> Şeffaf, kendisini sürekli geliştiren, takım çalışmasını destekleyen bir yönetim yapısını prensip edinmek.

> Öğrencilerin, meslekte başarılı olabilmek için hangi noktalarda kendilerini geliştirmeleri, adalet personeli ve vatandaşlarla kuracakları ilişkilerin mahiyetinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili olarak röportaj ve anket çalışmaları ile bilinçlenmelerini sağlanmak.

> Bölgesel ve ulusal anlamda tanıtım faaliyetleri ve paydaş ilişkilerinin geliştirilmesi ile tercih edilen örnek bir kurum olmayı hedeflemek.