KALİTE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

Küçült Yazı Tipi Büyüt
BİRİM KALİTE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

> Üniversitemizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, Yüksekokulumuzun kalite güvence sisteminin verimli bir şekilde ilerleyebilmesi amacıyla, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin takibi ve değerlendirilmesi ve kuruma özgü anahtar performans göstergelerinin tespit etmek.

> İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlamak.

> Kurumsal dış değerlendirme raporu için gerekli hazırlıkların yapılarak süreçle ilgili iç ve dış paydaşların bilgilendirilmesi.