ADALET PROGRAMI

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ COURSE CONTENTS (ENGLISH)


Ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılabilmesi için teorik olarak hukuk bilgisine sahip, kanunları yorumlayabilen, yeni nesil ofis araçlarını kullanabilen, olayları analiz edebilen, mesleki sorumluluk bilincinde, etik kurallara uyan personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Devrek Adalet Meslek Yüksekokulumuzun bu programı açmasının temel nedeni Türk ceza ve adalet sisteminin etkinliğini artıracağı düşünülen mezunlar yetiştirmektir.

KAZANILAN DERECE

Adalet programını başarıyla tamamlayanlara “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilmektedir.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT ŞARTLARI

ÖSYM Sınavı

PROGRAM PROFİLİ

Programın öğrenci kontenjanı doksandır. Programda teorik ve uygulamalı dersler geçici olarak Devrek Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. Programın eğitimi örgün eğitimidir.

PROGRAMIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Adalet Bakanlığı teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedirler. Yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personelini yetiştiren Adalet programı mezunları mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği yapma, denetimli serbestlik bürolarında ise görev alma imkânına ve önceliğine sahiptir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin (RG. 10.07.2003 tarih ve 25164 sayı) 9, 14 ve 15.madde hükümlerine göre; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanınmak kaydıyla seçim yapılması istenmektedir. Dolayısıyla, Adalet Ön Lisans Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde atamada öncelik hakkına sahip kılınmış bulunmaktadır.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Mezunlarımız  “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde Hukuk Fakültelerine “dikey geçiş” yapabilmekte ve böylece lisans öğrenimine başlama haklarını elde edebilmektedirler. 

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli EOBS sisteminde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadırlar. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan zorunlu 30 iş günü stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. 4. yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS)’lik derslerden ve EDO (Stajlardan) başarılı olmalıdırlar.

AKADEMİK KADRO

Öğr. Gör. Serkan YAVUZOĞLU (Hukuk Bölümü Başkan V.)
Öğr. Gör. Fulya KURTULUŞ AYDIN
Öğr. Gör. Cihan ÇORAOĞLU