CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ PROGRAMI

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bu programla ceza ve infaz kurumlarında, iç güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlülerin cezalarının infazını sağlama, bunların iaşelerine, sosyal ve eğitim ile meslek edinme faaliyetlerine katılmaları ile çalışma güvenliğini sağlama, görevlerini belirli bir yönetim ve organizasyon içerisinde yürüten nitelikli personel yetiştirmek amaçlanmıştır. Alacakları bu eğitim sayesinde hem mesleki kaliteyi arttırmak, hem de göreve başlayacak memurların aidiyet duygusuna sahip olmaları hedeflenmektedir.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT ŞARTLARI

ÖSYM Sınavı

PROGRAM PROFİLİ

Programda teorik ve uygulamalı dersler geçici olarak Devrek Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. Programın eğitimi örgün eğitimidir.

PROGRAMIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine İnfaz ve Koruma Memuru olarak giren devlet memuru hizmet süreleri ve eğitim durumlarına göre yapılan sınavla İnfaz ve Koruma Baş Memurluğuna (baş gardiyan) yükselme imkanına sahiptir. Ayrıca Lisans mezunu olan İnfaz ve Koruma Memurları Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda idare memurluğu sınavını kazanmaları halinde cezaevi 2. Müdür ve 1. Müdür kademelerine kadar yükselebileceklerdir. Ayrıca kamu ve özel sektörün güvenlik hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, temel bilgi birikimi ile bilgiyi pratiğe dönüştürebilen özel güvenlik uzmanı olarak da görev yapabileceklerdir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin (RG. 10.07.2003 tarih ve 25164 sayı) 9, 14 ve 15.madde hükümlerine göre; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanınmak kaydıyla seçim yapılması istenmektedir. Dolayısıyla, Adalet Ön Lisans Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde atamada öncelik hakkına sahip kılınmış bulunmaktadır.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Program ilişkin dikey geşiş yapılabilecek alanlar henüz ÖSYM tarafından ilan edilmemiştir.

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli EOBS sisteminde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadırlar. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan zorunlu 30 iş günü stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. 4. yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS)’lik derslerden ve EDO (Stajlardan) başarılı olmalıdırlar.